OVER BGK

BGK, oftewel BUITENGEKEND, is het ontdekkingsplatform voor buitengewone mensen die jou iets te bieden hebben. Wij presenteren deze mensen aan de hand van hun verhalen over passie, bijdrage en betekenis.

BGK is advertentieloos en dat zal zo blijven.
Wijzelf adverteren niet en maken niet gebruik van sociale media.

BGK is onafhankelijk. Men kan niet betalen om hoger, of in de spotlight, te staan. Alle links naar plaatsen worden willekeurig ingeladen. Iedereen op ons platform is evenwaardig.