Foto van  van Sarah, de piraat

SARAH, DE PIRAAT

Woordvoerder Gentse Stadspiraten

Stel dat je de maatschappij zou opvatten als een pretpark, dan zullen vele mensen de stap durven zetten naar het actief deelnemen aan de beleving én de organisatie van een nieuwe samenlevingsmanier. Sarah: "Ik heb een concreet doel nl. we kunnen beter dan dit. We kunnen samen een betere wereld creëren."

Als je Sarah ooit hebt ontmoet, dan laat dat een stevige indruk na. Tijdens een gesprek is ze aanwezig, fysiek en mentaal. Haar lichaamstaal en haar houding maken duidelijk dat ze werkelijk wil luisteren. Ze stelt zich open en deelt. Sarah heeft steeds een boodschap. Want na het luisteren bouwt ze het gesprek op. Niet zoals een verkoper dat doet, maar wel met veel respect voor de 'ander', voor jou. Ik moet eerlijk zeggen dat ik maar weinig mensen ontmoet met zulk een hoge graad van betrokkenheid en allertheid.

Sarah is woordvoerder van de Gentse Piraten en dat verklaart natuurlijk al voor een deel haar kennis over hoe je een gesprek moet voeren. Piraten? Is dat geen politieke partij die mee de lakens uitdeelt in Ijsland? Ja, dat klopt. Maar stap voor stap zijn de brave Vlamingen ook klaar om hun basisrechten op te eisen. Zonder een politieke kleur, met nieuwe organisatievormen, de burger die loskomt van verziekte systemen en het heft in eigen hand neemt. Ons gesprek met Sarah gaat niet over de Piratenpartij maar wel over de burger Sarah die zich engageert, Sarah die een overtuiging heeft.

Utopia

Onze eerste insteek was 'utopia', een wereld waar alles harmonieus verloopt, waar alles netjes georganiseerd is, een veilige eerlijke wereld. Niet toevallig klinkt utopia utopisch. Kunnen we dit bereiken? Sarah: "Ik geloof in de mensheid en de 'wisdom of the crowd', in die mate dat iedereen kan bijdragen tot de maatschappij. Als de rollen goed gedefiniëerd zijn, dan kan je je vertrouwen schenken aan de kennis van elk individu. Zo kan elke persoon evolueren in een bepaald gebied. Wij hebben een schoolsysteem dat ons vooral braaf en volzaam leert zijn. Maar zo maak je geen maatschappij. We hebben geen behoefte meer aan één grote leider die zogezegd dé oplossing aanreikt aan zijn volgelingen. We hebben vele leidersfiguren nodig die durven tonen waar ze voor staan, daarover kunnen en willen debatteren en samen naar oplossingen zoeken."

In de schijnwerpers

We pogen om té zware onderwerpen te vermijden. Want eenmaal in de maalstroom van politieke standpunten, dan voelen we ons verloren. Alhoewel, het blijkt dat de Gentse Piraten niet gedreven zijn door rigiede overtuigingen. Ze willen gewoon de onvrede bundelen en kanaliseren naar constructieve ideeën. Sarah zegt dat het niet haar doel is om een gevecht te voeren van David en Goliath of Don Quichote. Ze beseft dat alles een lange termijnproject is. Sarah: "Het is niet mijn bedoeling om als persoon in de schijnwerpers te staan. Het is het gedachtengoed dat primeert. De huidige politieke klasse wil idolen maken van hun kanditaten. En die moeten dan verheven worden. Zo ben ik niet en de Piraten willen dat ook niet."

Het boegbeeld

Door Gent M werd Sarah ooit beschreven als 'gedreven, rebels en rad van tong'. Wij ervaarden dit anders. Sarah heeft een visie en zal die met vuur verdedigen. Maar Sarah is niet het type van de dame die het eigen grote gelijk verdedigt op de barricades. Toch is er een boegbeeld nodig. En daar ga je als persoon een grens over. Een deel van je leven komt dan in de schijnwerpers te staan. Dus die beschrijving van Gent M is niet helemaal wie Sarah is. Sarah heeft voor zichzelf wel uitgemaakt dat de structuren van onze maatschappij verziekt zijn. En in plaats van aan de kant te gaan staan, nam en neemt ze initiatief. Sarah: "Ik geloof niet dat ik mijn hele persoonlijkheid moet gaan verkopen om een boodschap over te brengen. Na de uitzending op Reyers Laat stuurde iemand mij een tekening. Dat is handig want een tekening representeert dat piraten-imago en creëert die noodzakelijke afstand. Het draait niet om mij maar om ons."

Hebzucht en opoffering

Een thema in het gesprek was de tegenstelling tussen hebzucht en opoffering. Sarah: "Ik heb een concreet doel nl. we kunnen beter dan dit. We kunnen samen een betere wereld creëren. Daarom voelt wat ik doe niet aan als een opoffering. Ik weet wél dat ik niet kies voor hebzucht, zo zit ik niet in elkaar. De tegenstelling die je noemt is als een continuum dat doorheen de geschiedenis loopt, van hebben en delen, van verharding en verzachting. Zowel de aanleg tot hebzucht als die tot opoffering zijn in elke mens aanwezig. En ik ben ervan overtuigd dat voldoende tegengewicht moet gegeven worden aan de hebzucht van de mens. Er moet meer menselijkheid en warmte komen in de systemen."

Uit de comfortzone

Ondanks het hart in het logo van de Piraten, kan het woord 'piraat' een bepaalde afstand, angst of onveiligheid oproepen. Is het zo dat mensen hun comfortzone niet willen verlaten om een betere wereld te bereiken? Sarah: "Als kind en tiener wist ik al dat er dingen niet klopten. Heel veel van de 'waarheden' die mij verteld werden, bleken met enige kritische blik ver van de waarheid af te staan. Het geldt voor iedereen trouwens: als je iets wil veranderen, dan moet je durven uit je comfortzone komen. Doorheen de geschiedenis zijn het piraten geweest die tegen monopolies zijn ingegaan. De handelsroutes op zee, de radiogolven, digitale kennis en actueel de financiële systemen zijn hiervan voorbeelden. Moderne piraten zijn mensen zoals de klokkenluiders, die onrechtvaardigheid aankaarten en bestrijden."

Een degelijke dialoog

Is de burger in staat om een degelijke dialoog te voeren? Men spreekt regelmatig van de 'domme' burger. Geef hem wat hij wil en hij zal wel zwijgen en ja knikken. (huisje, tuintje, keuken, kids, hobby, reisje) Sarah: "Ik ben al geruime tijd bezig met dit thema en stel me de vraag of bepaalde zaken in de volksaard liggen. Waarom staan ze in Frankrijk en Ijsland wel op straat en bij ons niet? Het oude idee dat de burger moet 'verheven' worden, dat vind ik betuttelend. De burger is mondig geworden. Iedereen die wil kan zich informeren, arm of rijk. Iedereen is in staat om een dialoog te voeren."

Als je mensen bij elkaar brengt rond een thema en iedereen neemt een positieve houding aan, dan onstaat er een vorm van verrijking. Dat is ook wat Buitengekend wil doen: mensen aan het woord laten die een positieve houding aannemen ten opzicht van verandering.

Wistjedatjes & Links

  • Piratenpartij Website: Meer informatie over de werking
  • Informatie Panama Papers: Onderzoekswebsite Apache
  • Foto genomen door: Jozef Devillé